Tháng: Tháng Sáu 2023

Mùa Tết thiếu nhi 1/6 ý nghĩa nhất của Super Game chúng mình

“Tình yêu lớn lên nhờ sự cho đi” – Quốc tế Thiếu nhi này, Super Game đã tổ chức chương trình từ thiện mang tên “𝑵𝒂̆́𝒏𝒈 𝒉𝒚 𝒗𝒐̣𝒏𝒈: 𝑺𝒂𝒏 𝒕𝒖𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒆̉ – 𝑺𝒆̉ 𝒚𝒆̂𝒖 𝒕𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈” với hình ảnh biểu tượng MẶT TRỜI, 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒄𝒂́𝒄 𝒆𝒎 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒊 đ𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒊̣ 𝒖𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒖̛ 𝒕𝒂̣𝒊 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑲 𝑻𝒂̂𝒏 𝑻𝒓𝒊𝒆̂̀𝒖.

Scroll to top